dimarts, 21 d’abril de 2009

L'ÀREA de l'Esquerda

L’ÀREA (Àrea de Recerca Experimental Arqueològica) és un espai situat just davant la muralla del jaciment de l’Esquerda (Roda de Ter) on s’està duent a terme un ampli programa d’Arqueologia Experimental. Amb aquest es pretén contrastar diverses hipòtesis emeses a partir de les dades arqueològiques obtingudes durant l’excavació del jaciment. Tot el programa s’està duent a terme en col·laboració directe amb la Butser Ancient Farm, una institució anglesa pionera en arqueologia experimental.

El programa s’inicià l’any 1991, arran de l’excavació d’un graner del segle XIII i del seu contingut cremat. Les dades procedents d’aquests treballs marcaren dues línies de recerca: l’experimentació en agricultura i l’experimentació en sistemes i tècniques de construcció.

L’experimentació en agricultura es basa en l’anàlisi de les llavors carbonitzades que contenia el graner. Aquest anàlisi ha permès conèixer les espècies que es conreaven a l’època –avui desaparegudes de la zona-, les “males herbes” associades, i els sistemes i tècniques de conreu (biennal i triennal) que s’utilitzaven. Amb aquest coneixement s’estan fent cicles de collites anuals amb llavors sense tractar, procedents del Proper Orient, i amb mètodes i tècniques propis d’època medieval. D’aquesta manera es busca mesurar la capacitat de producció i productivitat dels camps sotmesos a unes condicions el màxim de similars possibles a les d’aquell període (no s’utilitzen ni adobs químics, ni protecció contra les plagues, etc.).

Pel que fa a l’experimentació en sistemes i tècniques de construcció, aquesta ha consistit en la construcció dels dos tipus d’estructura d’emmagatzematge de gra que s’han trobat fins al moment a l’Esquerda (graner i sitges subterrànies). Un cop construïts es procedí a fer experiments sobre processos d’ús i manteniment: es va guardar gra en un dels compartiments del graner per tal d’estudiar el seu comportament i, amb el mateix objectiu, s’ompliren de llavors diverses de les sitges, mantenint-les plenes durant diferents períodes de temps.
Dins d’aquest mateix projecte es construïren també dues estructures de caràcter perible i que habitualment deixen com a única evidència forats de pal al sòl: una tanca i un paller. Per últim, s’han construït dos earthwhorks (fossat i terraplè), l’un seguint una orientació N-S, i l’altre E-O, amb els quals s’espera poder fer experiments d’erosió i sedimentació i comprovar com afecta l’orientació de l’estructura en el procés.

L’excavació d’una ferreria medieval durant la campanya de 1998, va obrir una nova perspectiva per la recerca experimental a l’Esquerda. Les dades recollides i les hipòtesis generades per aquestes, van comportar l’inici de l’experimentació en metal·lúrgia.
Aquesta nova línia es centra en el treball dels metalls, sobretot el ferro i el bronze. Per evitar deslligar-se dels treballs anteriors, s’estudien les eines i utensilis emprats en l’agricultura. Per tal de poder dur-ho a terme, a l’ÀREA de l’Esquerda s’ha reproduït una petita fornal per fer forja de ferro i un forn de cubeta per fer fosa de bronze. S’han reproduït també aquells utensilis necessaris pel seu funcionament: una manxa, una enclusa, un gresol i un motlle de pedra, similars als localitzats al jaciment. No només les construccions fruit dels experiments metal·lúrgics es concentren a l’ÀREA, sinó que aquesta també acull els camps de conreu, la reproducció del graner i la resta de construccions que s’han produït en els diversos projectes experimentals.
Cal tenir present però, que els treballs de l’ÀREA escapen de la simple reproducció destinada a la difusió. Tots els projectes que s’hi desenvolupen segueixen una metodologia rigorosa i utilitzen les normes estrictes de la ciència implicada. Tot i que el resultat, que en podríem dir final, o la construcció obtinguda, poden tenir un important valor didàctic i de difusió, és el procés de construcció i els problemes que es plantegen durant la seva execució el que aporta la informació més interessant al científic.

Si voleu més informació sobre el projecte d’Arqueologia Experimental de l’Esquerda podeu consultar la nostra pàgina web, on trobareu un apartat dedicat a l’ÀREA i una extensa bibliografia sobre el tema. Si el que teniu són ganes de conèixer-ho de primera mà podeu concertar una visita guiada al telèfon 93 854 02 71 o a l’e-mail: m.a.esquerda@rodadeter.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.